EnviArch

Bytový dom, Poprad

novostavba bytového domu

Územný plán mesta Poprad

úplné znenie k 4.7.2018

Obchodné centrum Výkrik, Poprad

prestavba, prístavba a nadstavba

Interiér rodinného domu

štúdia zariadenia dennej časti

Rodinný dom, Nová Lesná

novostavba RD vo svahu

EnviArch

Sme architektonicko - urbanistický ateliér so sídlom v Poprade. V oblasti architektúry a urbanizmu máme dvadsaťročné skúsenosti, ktorých výsledkom je množstvo územných plánov, ich zmien a doplnkov ako aj množstvo realizovaných stavieb. Územné plány mesta Svit a obcí Valaliky a Spišské Tomášovce sú dostupné aj v digitálnej forme cez náš WEB GIS portál (preklikom v sekcii "urbanizmus").

Všetky rodinné domy navrhujeme v pasívnom štandarde. Či dom spĺňa štandard pasívneho domu vieme posúdiť aj podľa metodiky Passivhaus Institut, Darmstadt, lídra v presadzovaní pasívnych stavieb a jeho programu PHPP.

Architektúra

Navrhujeme široké spektrum stavieb - od bytových po občiansku vybavenosť, od stavieb pre súkromný sektor po stavby financované z eurofondov, novostavby, prístavby, prestavby, nadstavby... Rovnako si dávame záležať na každom projekte, či je to lávka cez potok, rodinný dom, bytový dom alebo hotel.

Bytový dom, Poprad

Bytový dom, Poprad

novostavba bytového domu

Apartmánový dom, Vysoké Tatry

Apartmánový dom, Vysoké Tatry

štúdia prestavby jestvujúceho sanatória

Rodinný dom, Nová Lesná

Rodinný dom, Nová Lesná

novostavba RD vo svahu

MŠ Mierová, Svit

MŠ Mierová, Svit

prístavba, a nadstavba financovaná z EÚ

Rodinný dom, Široké

Pasívny rodinný dom, Široké

Podľa metodiky Passive House Institute

Park market, Kežmarok

Park market, Kežmarok

úprava parku a predajňa

Športovo rekreačný areál, Pažiť

Športovo rekreačný areál, Pažiť

revitalizácia areálu futbalového ihriska

Obchodné centrum Výkrik, Poprad

Obchodné centrum Výkrik, Poprad

prestavba, prístavba a nadstavba

Rodinný dom, Mlynica

Rodinný dom, Mlynica

Lávka cez potok, Ihľany

Lávka cez potok, Ihľany

oceľová lávka pre peších financovaná z EÚ

Urbanizmus

Okrem územných plánov miest, obcí a VÚC a ich zmien, ktoré navrhujeme s využitím geografických informačných systémov (GIS) tvoríme aj urbanistické štúdie a poskytujeme aj službu digitálnej fotogrametrie pomocou dronu.

Územný plán mesta Poprad

Územný plán mesta Poprad

IBV, Hôrka

IBV, Hôrka

Územný plán obce Betlanovce

Územný plán obce Betlanovce

IBV, Kokšov - Bakša

IBV, Kokšov - Bakša

IBV, Valaliky

IBV, Valaliky

Územný plán obce Hrabušice

Územný plán obce Hrabušice

Územný plán obce Dubovce

Územný plán obce Dubovce

IBV, Kamence

IBV, Kamence

Interiér

Staviate nový dom (ideálne podľa nášho návrhu), kúpili ste byt, alebo máte iný priestor, ktorému chcete vdýchnuť dušu? Navrhneme Vám interiér od štúdie až po konzultácie počas realizácie.

Interiér bytu, Poprad

Interiér bytu, Poprad

komplexná rekonštrukcia bytu

Koncertná a divadelná sála, Prievidza

Koncertná a divadelná sála, Prievidza

rekonštrukcia sály kultúrneho centra

Expozícia múzea, Poprad

Expozícia múzea, Poprad

súťažný návrh

Apartmán, Poprad

Apartmán, Poprad

štúdia dennej časti

Smútočná sieň, Svit

Smútočná sieň, Svit

návrh modernizácie

Interiér rodinného domu

Interiér rodinného domu

štúdia zariadenia dennej časti

Interiér vily

Interiér vily

realizačný projekt interiéru

×

Kontakt

telefonický kontakt:

Ing. arch. Ján Bátora +421 904 901 925

Ing. arch. Martin Baloga, PhD. +421 903 314 492

e-mail: info@enviarch.sk


Adresa ateliéru:

Námestie Sv. Egídia 23/53, Poprad

budova Sintry, 2. poschodie


V ateliéri sme zvyčajne od 9:00 do 17:00, ale radšej vopred zavolajte a dohodnite si stretnutie.

Budeme sa tešiť.