EnviArch
-

-
Ateliér EnviArch pôsobil do roku 2015 pod značkou
JaZZarchitecture. Keďže sa stále viac snažíme,
aby naše projekty boli v súlade s ideou
trvalo udržateľného rozvoja, ktorú sa snažíme
podporovať aj v rámci občianskeho združenia
OZ EnviArch, pristúpili sme k zmene značky,
pod ktorou budeme odteraz vystupovať.


Ing. arch. Ján Bátora
FA STU Bratislava
autorizovaný architekt
člen SKA

Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
FA STU Bratislava
autorizovaný architekt
člen SKA

Ing. arch. Zuzana Bátorová Zombeková
FA STU Bratislava