EnviArch
územný plán obce Betlanovce

územný plán obce Betlanovce

urbanistická štúdia obytnej zóny Pažite II, Zemianske Kostoľany
územný plán obce Hrabušice

územný plán obce Hrabušice
územný plán obce Vlachy

územný plán obce Vlachy

územný plán zóny Záhumena, Spišská Teplica
územný plán obce Spišské Tomášovce

územný plán obce Spišské Tomášovce
územný plán obce Hôrka

územný plán obce Hôrka

záhrada evanjelického kostola, Poprad - Veľká
územný plán obce Gánovce

územný plán obce Gánovce
územný plán obce Mlynica

územný plán obce Mlynica
územný plán obce Vernár

územný plán obce Vernár
územný plán obce Vlachovo

územný plán obce Vlachovo
územný plán obce Vydrník

územný plán obce Vydrník
prieskumy a rozbory ÚP obce Huncovce

prieskumy a rozbory ÚP obce Huncovce
nízkonákladové bývanie pre Rómov, Stará Lesná

nízkonákladové bývanie pre Rómov, Stará Lesná

priemyselný park, Prievidza

námestie, Svit

centrálny priestor obce Zemianske Kostoľany